Her kan du bli medlem i Sørmarkas Venner.


Enkeltmedlem kr. 50,-
Familie kr. 100,-

Betales inn til bankkontonr. 3201.39.50600. 
(Merk innbetalingen med NYTT MEDLEM) 

Navn:

E-post:  

Adresse:

Postnummer og sted:

Melding: