ULLANDHAUG og SØRMARKA

Ullandhaug er Stavangers høyeste punkt, 138,95 meter å Kanskje ikke så høyt, - men det høyeste!

På Ullandhaug står Ullandhaug Tårnet. Dette tårnet er et kommunikasjons tårn og er ca. 64 meter høy, og ble bygget i 1964.

Utenfor kan vi gå opp 2 etasjer i Tårnet, og få en fantastisk utsikt i alle retninger.

Hver søndag har Sørmarkas Venner åpen kafé i 1. etasje på Tårnet. Her selges forfriskninger.

Rett nedenfor Ullanhaugtårnet er det 13 marmorstøtter. Disse var en del av et tårn som ble bygget i 1896,- Haraldstårnet, til minne om slaget i Hafrsfjord (872-900). De 13 marmorsøylene representerer de 13 småkongene som deltok i slaget i Hafrsfjord, hvor Harald Hårfagre klarte å samle Norge til ett rike. Dette gamle tårnet ble delvis ødelagt i andre verdenskrig, og restene av det ble revet i 1963.

Wood Ullandhaug, ca. 4 km fra Stavanger sentrum finner vi Sørmarka. Dette er  et friområde som dekker ca. 3,5 km 2 sør fra Ullandhaug Tårnet.

Plantingen av skogen i Sørmarka startet i 1920, men hoveddelen ble plantet fra ca. 1930 og fram til 1970. Fra 1920 til i dag er det anlegget ca. 1 million trær. Plantingen ble utført av Stavanger Skogbruk og skoleelever fra byen. Det er hovedsakelig gran- og furutrær, men også bøk- og lerketrær.

I dag pågår det tynning og rydding av den tetteste barskogen, og det plantes løvtrær. Dette arbeidet gjøres ved hjelp av Sørmarkas Venner og Stavanger Skoglag sammen med Park og idrett.

Sørmarka har ca. 8 km med kuperte turstier og av disse en lysløype på ca. 3,7 km. Langs turstien finner du "pauseplasser" med bord og benker. Det er også ridestier.

Området er også populært blant hundeeiere, og har eget område på sørsiden av motorveien for hundene å løpe fritt. Se opplagte kart. Ellers respekter bandtvangen slik du gjør hele året.

I den sørlige delen av Sørmarka, Hinnaberget, kan man se store betongblokker i skogen. Disse ble laget for å være fester for radiomaster som ble satt opp i 1920. Radiomastene ble revet i 1935. 

I nærområdet til Sørmarka og Ullandhaug Tårnet finner du også Stavanger Botaniske Hage, Jernaldergården og den nye flerbrukshallen Sørmarka Arena.

Huske;

  • Når du går i naturen må du opptre varsomt. 
  • Hunden skal alltid være under kontroll. Plukk opp synlig avføring etter den.
    Kast posen i søppelbøtta!
  • Finner du ikke en søppelbøtte, tar du med deg søppelet hjem.
  • Vær forsiktig når du krysser gjerder, og bruk gjerdeklyvere.
  • Ikke kryss dyrket mark, og lukk alltid porten etter deg.