Tor Finn Wersland style=

Tor Finn Wersland

Styreleder
Mari Mæland Nilsen style=

Mari Mæland Nilsen

Nestleder
Agnar Mikalsen style=

Agnar Mikalsen

Sekretær
Bente Espedal Olsen style=

Bente Espedal Olsen

Kasserer
Sigurd Vesthovde style=

Sigurd Vesthovde

Styremedlem
Randi Hope style=

Randi Hope

Varamedlem 1
Svein Kristensen style=

Svein Kristensen

Varamedlem 2